نرخ مرگ و میر دلفین‌های سواحل آمریکا سه برابر حد طبیعی است

نرخ مرگ و میر دلفین‌های سواحل آمریکا سه برابر حد طبیعی است

بیشتر بخوانید

زباله‌های پلاستیکی چگونه اقیانوس‌ها را نابود می‌کنند؟

پلاستیک‌های رها شده در شمال شرق اقیانوس آرام یک مخلوط سوپ مانند (سوسپانسیون) از کیسه‌ها و بطری‌های ایجاد کرده‌اند که مساحت آن بزرگتر از فرانسه، آلمان و اسپانیا است.

بیشتر بخوانید

چراغها و علائم کمک ناوبری دریایی را بهتر بشناسید

علائم کمک ناوبری و چراغهای دریایی ، به معنای دستگاه یا وسایل خارجی کمک کننده به دریانوردان در تعیین و محاسبه موقعیت و یا مسیر دریانوردی و همچنین خطرات و موانع دریایی می باشند و شامل فانوس های دریایی، بیکن ها، سفینه های دریایی، بویه ها، ریکن ها، علائم مخصوص مه و بیکن ها می شوند.

بیشتر بخوانید

انواع علائم و نشانه های کمک ناوبری

بویه ها علائم دریایی شناوری هستند با اندازه ها،اشکال و رنگهای مختلف که جهت مشخص کردن صخره های زیر آبی و راهنمایی دریانوردان در یک نقطه ثابت در دریا به وسیله ی لنگر مهار شده اند.موقعیت بویه ها باید بر روی نقشه های دریایی کاملا مشخص باشد.

بیشتر بخوانید