مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) رشت

آشنایی با مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) رشت مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) رشت مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) رشت تحت فرماندهی نیروی

بیشتر بخوانید

فرماندهی مرکز آموزش تفنگداران دریایی قمر بنی هاشم(ع) منجیل

فرماندهی مرکز آموزش تفنگداران دریایی قمر بنی هاشم(ع) منجیل

بیشتر بخوانید