موافقتنامه ترانزیتی ایران و هند رسماً وارد فاز اجرایی خواهد شد

با اجرایی‌شدن قرارداد موقت پورت اپراتوری بندر چابهار توسط هندی‌ها تا یک ماه آینده، موافقتنامه ترانزیتی ایران، هند و افغانستان رسماً وارد فاز اجرایی می‌شود.

بیشتر بخوانید