ساخت نسل مدرن‌تر ناوهای رزمی در ایران کامل شد

ساخت نسل مدرن‌تر ناوهای رزمی در ایران کامل شد

بیشتر بخوانید

آشنایی با سامانه ی رادار دریایی و کنترل آتش AEGIS

سامانه‌ی AEGIS، سامانه ی است از چند سامانه دفاعی که اولین بار توسط نیروی دریایی ایالات متحده مورد استفاده قرارگرفت. این سامانه هم به صورت تک واحدی و هم به صورت شبکه‌ای از چند شناور کاربرد دارد.

بیشتر بخوانید